Isonkyrön metsästäjät ry

Isonkyrön Metsäsätäjät ry on perustettu 27.12.1945. Seurassamme on tällä hetkellä Suomen Metsästäjäliitto r.y:n rekisterin mukaan  151 jäsentä, jonka lisäksi seuralla on 11 kunniajäsentä.

Viiri Hihamerkki

 

Seurassamme toimii johtokunnan lisäksi kahdeksan jaostoa:

AMPUMAJAOSTO

PYSTYKORVAJAOSTO

HIRVIJAOSTO

KANAKOIRAJAOSTO

AJOKOIRAJAOSTO

MAANVUOKRAUSJAOSTO

RIISTANHOITOJAOSTO

KAURISJAOSTO