Metsästysjärjestelyt 2013

Rauhoitusalueet

 • metsästysmaja ja pieneläinhautausmaa ympäristöineen 150 m säteellä
 • Peippoonen
 • Kailionneva
 • kauriiden ruokintapaikat 150 m säteellä
 • Juhani Luoman kuivaajan lähellä olevat kaksi savikuoppaa
 • peltopyiden ruokinta- ja seuranta-alue Ikolan larvassa eli Vanhakytö

Metsäjäniksen metsästys

Pitkäkorpi on rauhoitettu.

Henkilökohtaiset kiintiöt

 • metsäjänis: kaksi (2)
 • teeri: kaksi (2)
 • peltopyy: kaksi (2)
 • rusakko: vapaa
 • metso: kokonaan rauhoitettu

Kaurisjahti

Jahti on vapaata sekä joen pohjois- että eteläpuolella. Kiintiö on yksi kauris/metsästäjä. Tarvittaessa johtokunta voi nostaa kiintiötä tai päättää jahdin. Kaadot on ilmoitettava ehdottomasti pj Kari Kettulalle, joka ilmoittaa ne eteenpäin Riistakeskukselle (ilmoitettava 7 päivän kuluessa kaadosta).